Real Estate, Immobilien, Wohnung, Ha
Kategorien von Eigentum aus der Bluechip-Reality - ImmobilienWohnungen - VERKAUF - Komárno und Bezirkbyty - PREADAJ, NZ a okres NZbyty - PREDAJ, Dunajská Stredabyty -...
Detail arrow

... Detail arrow

	
Trennlinie

Bluechip Reality - Slovakei    Bluechip Reality - Ungarisch    Bluechip Reality - Englisch    Bluechip Reality - Deutsch  
Suche:  

Poistenie nehnuteľnosti k predmetu záložnej zmluvy

Prečo treba poistiť nehnuteľnosť k čerpaniu úveru? Čo treba urobiť, ak už máte poistnú zmluvu na nehnuteľnosť? Prečítajte si nasledovné informácie, ktoré Vám iste pomôžu.

Nezabudnite, že pred čerpaním úveru musíte mať predmet záložnej zmluvy, teda nehnuteľnosť, ktorou ručíte za úver, poistenú. Poistná suma musí byť vinkulovaná v prospech záložného veriteľa - banky, čo znamená, že v prípade škody bude náhrada škody vyplatená banke a nie majiteľovi nehnuteľnosti. Banka nepožaduje poistenie zariadenia, stačí, ak bude poistená stavba.

Všeobecné požiadavky banky v súvislosti s poistením nehnuteľnosti:

  • Poistná suma nesmie byť nižšia ako je výška poskytnutého úveru, príp. trhová cena nehnuteľnosti.
  • Poistné krytie musí byť rozšírené aj pre prípad živeľných pohrôm a škody spôsobené požiarom.
  • Poistná suma musí byť vinkulovaná v prospech banky až do výšky úveru.
  • Poistná zmluva musí obsahovať predmet poistenia, poistnú sumu, typ poistenia, začiatok poistenia, meno poistníka príp. oprávnenej osoby. Niekedy môže byť problémom, keď k záložnej zmluve musíte vybaviť aj poistenie nehnuteľnosti. Ponúkame Vám pomoc, u nás môžete na jednom mieste vybaviť aj poistenie.
Line Immobilien
	
Trennlinie
Copyright Ing.Renata Labanczová - BlueChip optimalizace PageRank.cz