Reality, nehnutelnosť, byt, dom
 BlueChip REALITY - realitná kancelária- predaj, prenájom, kúpa    RODINNÝ DOM - predaj, prenájom rodinné domy -...
podrobne šípka

... podrobne šípka

deliaca čiara

Bluechip Reality - Slovensky    Bluechip Reality - Maďarsky    Bluechip Reality - Anglicky    Bluechip Reality - Nemecky  
Vyhľadávanie:  

Poistenie nehnuteľnosti k predmetu záložnej zmluvy

Prečo treba poistiť nehnuteľnosť k čerpaniu úveru? Čo treba urobiť, ak už máte poistnú zmluvu na nehnuteľnosť? Prečítajte si nasledovné informácie, ktoré Vám iste pomôžu.

Nezabudnite, že pred čerpaním úveru musíte mať predmet záložnej zmluvy, teda nehnuteľnosť, ktorou ručíte za úver, poistenú. Poistná suma musí byť vinkulovaná v prospech záložného veriteľa - banky, čo znamená, že v prípade škody bude náhrada škody vyplatená banke a nie majiteľovi nehnuteľnosti. Banka nepožaduje poistenie zariadenia, stačí, ak bude poistená stavba.

 

Všeobecné požiadavky banky v súvislosti s poistením nehnuteľnosti:

  • Poistná suma nesmie byť nižšia ako je výška poskytnutého úveru, príp. trhová cena nehnuteľnosti.
  • Poistné krytie musí byť rozšírené aj pre prípad živeľných pohrôm a škody spôsobené požiarom.
  • Poistná suma musí byť vinkulovaná v prospech banky až do výšky úveru.
  • Poistná zmluva musí obsahovať predmet poistenia, poistnú sumu, typ poistenia, začiatok poistenia, meno poistníka príp. oprávnenej osoby. Niekedy môže byť problémom, keď k záložnej zmluve musíte vybaviť aj poistenie nehnuteľnosti. Ponúkame Vám pomoc, u nás môžete na jednom mieste vybaviť aj poistenie.

Poistenie úveru.

Na čo slúži takéto poistenie? Je to taká finančná konštrukcia, ktorá je výhodná pre klienta aj pre banku. Niekedy ju banky požadujú ako doplnkové poistenie k úverovej zmluve. Takéto poistenie môžete uzatvoriť pre prípad smrti a trvalých následkov úrazu, trvalú práceneschopnosť, príp. invaliditu, pre prípad nezamestnanosti. V prípade smrti dlžníka totiť jeho dediči dedia aj záväzky poručiteľa. Tieto formy poistenia zaručujú riešenie v týchto nevyspytateľných životných situáciách a poskytujú rodinám pocit bezpečia. V prípade poistnej udalosti, zaplatí Váš dlh poisťovňa /prípad smrti/ alebo dočasne bude Vaše záväzky hradiť banke naniesto Vás /invalidita, dlhodobá práceneschopnosť, nezamestnanosť/. 

Poistenie úveru sa väčšinou platí banke a často sa určuje percentuálnou sadzbou vychádzajúc z výšky úveru. 

čiara nehnutelnosti
deliaca čiara
Copyright Ing.Renata Labanczová - BlueChip optimalizace PageRank.cz